Najnowsze komunikaty

Nie żyje Jan Tomczyk

Przeżywszy 91 lat zmarł w dniu 20 lipca 2021 r.

ŚP

JAN TOMCZYK

ostatni „kwatermistrz” Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w okresie największej świetności i rozwoju Klubu. Całe swoje życie i pracę aż do emerytury związał z Jachtklubem. Był tym, który tworzył klimat do żeglarskiego życia członków Jachtklubu. Z jego ogromnym udziałem powstawała atmosfera klubowego życia, zachęcająca żeglarzy do przebywania w Klubie i na pewno zapamiętali Jasia jako ciepłego i dobrego człowieka.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 24 lipca 2021 r.  o godzinie 12.00 w kościele pw. Św. Brygidy  w Gdańsku.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia (sobota) o godz. 13.30 na cmentarzu Łostowickim.

Z wyrazami współczucia rodzinie
Członkowie i Zarząd
Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

Jan Tomczyk

 


Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków JSG - 02.07.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o
Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w dniu 02 lipca 2021 r.

Zgromadzenie rozpocznie obrady:

- w I terminie  o godz. 17:45

- w II terminie o godz. 18:00

w siedzibie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej - Gdańsk, ul.Przełom 9

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór składów:
  a. komisji uchwał i wniosków
  b.komisji skrutacyjno-wyborczej
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy.
 9. Podjęcie Uchwał :
  a. zatwierdzenie wyniku finansowego za 2020 rok;
  b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Informacja o prowadzeniu działalności przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej w trakcie planowanego remontu przystani.
 11. Zmiany w statucie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
 12. Sprawozdanie Komisji ”MATKI”
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany przepisów statutu.
 15. Wybory do władz Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
 16. Przerwa
 17. Ogłoszenie wyników wyborów
 18. Wolne wnioski
 19. Zatwierdzenie wniosków Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków  Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
 20. Zakończenie zebrania.

UWAGA! 

Wskazana jest jak najwyższa frekwencja z powodu poważnej sytuacji Jachtklubu

Wszyscy uczestnicy Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania zobowiązani są do przestrzegania  aktualnych na dzień zebrania, związanych z Pandemią obostrzeń.

Zarząd przypomina, że dla otrzymania mandatu uprawniającego do  udziału w Walnym Zgromadzeniu niezbędne jest bieżące ( do czerwca włącznie) opłacenie składek członkowskich przed rozpoczęciem obrad.

  Komandor 
Mieczysław Lewandowski

 


Żeglarski Dzień Dziecka 5.06. 2021 na przystani miejskiej w Górkach Zachodnich organizowany przez Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.

W związku ze zbliżającym się dniem 1 czerwca 2021 mieliśmy nadzieję zorganizować tradycyjnie po raz siódmy Żeglarski Dzień Dziecka. Niestety musimy oznajmić, iż nie jest to możliwe ze względu na obostrzenia nadal obowiązujące. Motywacją członków Jachtklubu była chęć powrotu do normalności  i świadomość, że wszyscy tego chcemy.  Żeglarski Dzień Dziecka organizowany jest przy współpracy  Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz przy udziale wielu naszych członków i sponsorów. Przed pandemią zapraszaliśmy dzieci z ośmiu gdańskich szkół i dzieci oraz wnuki naszych członków Klubu. Kiedy dzieci wyjeżdżały z Jachtklubu po żeglarskich doznaniach roześmiane i zadowolone z torebkami prezentów, a nauczyciele i rodzice nie szczędzili nam pochwał, mogliśmy mieć satysfakcję z dobrze spełnionego zadania.

Chcielibyśmy, aby wróciły czasy kiedy Jachtklub był  pełen gwaru dzieciaków na jachtach i lądzie. Temu właśnie służą działania Jachtklubu Stoczni Gdańskiej i gdy tylko przepisy pandemiczne pozwolą na to, wrócimy  do pomysłów przyciągających dzieci do żeglarstwa, może już we wrześniu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Do zobaczenia, mamy nadzieję we wrześniu!!!

Z góry życzymy wszystkich DZIECIOM tym dużym i małym, wspaniałych prezentów, dużo uśmiechu i radości nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale także na co dzień.

W imieniu   ZARZĄDU
KOMANDOR
Mieczysław Lewandowski

 


Nowa strona Jachtklubu na Facebooku

UWAGA! Zmienia się adres naszej klubowej strony na Facebooku. Nad poprzednią niestety nie mamy już żadnej kontroli, a figurują na niej nieaktualne dane kontaktowe.

Aktualny adres naszego profilu to:

facebook.com/Jachtklub-Stoczni-Gda%C5%84skiej-105719194978455

Zapraszamy do polubienia strony - dzięki temu będziemy mogli zmienić w przyszłości jej adres na łatwiejszy do zapamiętania, bardziej "ludzki" :)

 


Komunikat 10.04.2021 r.

Czy rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich może zakończyć działalność Jachtklubu Stoczni Gdańskiej ?

Bardzo budujące jest, że Miasto Gdańsk zabiega i koordynuje powstawanie infrastruktury żeglarskiej. Niemniej jednak, prócz budowy warto zastanowić się nad wykorzystaniem powstałej infrastruktury. Jachtklub Stoczni Gdańskiej jako stowarzyszenie kultury fizycznej działające od lat 60-tych na terenie przystani w Górkach Zachodnich, co powoduje, że powinno mieć wiedzę jaki będzie jej los, jaki będzie jej wkład w popularyzację polskiego żeglarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu gdańskiego. Czy na terenie przystani w Górkach Zachodnich żeglarze Jachtklubu będą mieli zapewnione warunki, aby realizować zadania statutowe, do których zostali powołani i do których realizacji czują się powołani?

Nasuwa się pytanie, jakie plany ma Gdański Ośrodek Sportu w stosunku do zarządzanej formalnie przez siebie przystani żeglarskiej? Czy miastu zależy na rozwoju żeglarstwa wśród mieszkańców, czy tylko zależy na stworzeniu nowych miejsc postojowych, które mają zapewnić dochód a nie generować ewentualne koszty związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych? Przez 10 lat wszystkie projekty realizowane na przystani w Górkach Zachodnich powstawały do tej pory z inicjatywy i działalności Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Wizja Narodowego programu edukacji morskiej, jaką miał Gdański Ośrodek Sportu, wydaje się być po części przejęta przez Fundację Gdańską w formie Programu Edukacji Morskiej na lata 2021 – 2023, która działa w oparciu o inną przystań i inne jednostki pływające.

Każda rozbudowa czy budowa infrastruktury żeglarskiej jest radosną nowiną dla miłośników żeglarstwa, jest także szansą na rozwój żeglarstwa wśród tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zasmakować walorów tej sportowej i rekreacyjne formy spędzania wolnego czasu na łonie natury. Tym bardziej cieszy fakt, gdy plany rozbudowy dotyczą ośrodka z silna tradycją morską, który od ponad 60–ciu lat prężnie działa na rzecz wychowania morskiego, który na swoim koncie ma wiele sukcesów związanych z działalnością sportową i społeczną.

Miasto Gdańsk ogłosiło przetarg na rozbudowę portu jachtowego w Górkach Zachodnich, przystani powstałej w latach 1967/69, którą przy wsparciu ówczesnych władz Miasta Gdańska, Stoczni Gdańskiej oraz uzyskanym dofinasowaniu  Głównego Urzędu Kultury Fizycznej, zbudowali członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, nadając jej kształt funkcjonujący do dzisiaj. Obecnie zaczął się proces, który już niedługo sprawi, że obecna infrastruktura nie tylko powróci do lat swojej świetności, gdy stanowiła jeden z najnowocześniejszych ośrodków żeglarskich w naszym kraju, ale także się rozwinie, będzie dostępna dla szerszego grona odbiorców.

Historia Jachtklubu Stoczni Gdańskiej jest długa. Początkiem sięga roku 1957 r. zrzeszając w swoich szeregach ludzi pełnych pasji, którzy chętnie dzielili się swą miłością do morza i żagli. W swoich najlepszych latach liczba członków Jachtklubu przekraczała 1000 osób. Prężna działalność jachtklubu jako organizacji zapewniła przystani sławę i rozpoznawalność między innymi jako jedno z pierwszych miejsc w Polsce przygotowujących polską reprezentację do Igrzysk Olimpijskich, regat międzynarodowych, czy szkoleń i rejsów morskich.

W okresie od 1975 do 1990 roku Jachtklub Stoczni Gdańskiej wielokrotnie zdobywa Puchar Polski, zawodnicy klubu zdobywają medale Mistrzostw Polski we wszystkich klasach olimpijskich. Uczestniczą z sukcesami w Morskich Mistrzostwach Polski. Organizowane przez klub rejsy na stałe wpisują się w historię polskiego żeglarstwa. W 1965 roku rejs jachtu Kismet do Islandii zapoczątkował północne rejsy wyczynowe, jachty Mestwin, Freya, Otago i Gedania zapisały się również w historii żeglarstwa światowego. W 1973 jacht Otago uczestniczy w pierwszych regatach Whitbread dookoła świata. W 1978 jacht Gedania dopłynął do Arktyki i Antarktydy, w następnych rejsach reprezentował Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk i Polskę na Spitsbergenie, Kanadzie, Australii i wielu innych krajach. Jachtklub Stoczni Gdańskiej stał się „kuźnią” polskiej kadry żeglarskiej, nazwiska kapitanów: Dariusz Bogucki, Wojciech Orszulok, Mieczysław Czarniawski, Zdzisław Pieńkawa, Wojciech Wierzbicki, Ryszard Wojnowski czy trener kadry olimpijskiej Teofil Kaczmarek oraz wielu innych są nierozerwalnie związane z polskim i światowym żeglarstwem

Upadłość Stoczni Gdańskiej niewątpliwie przyczyniła się do znacznego spowolnienia rozwoju żeglarstwa na terenie portu jachtowego. Jachtklub Stoczni Gdańskiej  w wyniku przemian politycznych i własnościowych nagle znalazł się na terenie nieruchomości zaliczanej do masy upadłości Stoczni Gdańskiej. W tak trudnym finansowo czasie nie zaprzestał jednak swojej działalności. Prócz organizacji regat i rejsów morskich Jachtklub Stoczni Gdańskiej ma na swoim koncie bogatą działalność społeczną na rzecz szerzenia żeglarstwa wśród mieszkańców miasta Gdańska. Przy współpracy z Miastem Gdańsk oraz klubami zrzeszonymi w Gdańskiej Federacji Żeglarskiej organizowane są otwarcia i zamknięcia sezonu żeglarskiego, parady jachtów na Motławie, imprezy z okazji Dnia Dziecka, itp. członkowie klubu udostępniają miejsce na pokładzie swoich prywatnych jachtów, szkoląc i zarażając pozytywną energią bijącą ze środowiska żeglarskiego.

W 2010 roku nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa i zostaje przekazana w wieczyste użytkowanie na rzecz Gminy Miasta Gdańsk. Prawa trwałego zarządu nabywa dawny MOSiR obecny Gdański Ośrodek Sportu (GOS). Jachtklub Stoczni Gdańskiej pozostaje operatorem przystani od dnia 21.06.2010 r. Współpraca między Jachtklubem a Miastem przebiega bez zastrzeżeń. Organizowane są wcześniej zaplanowane imprezy. Jachtklub Stoczni Gdańskiej organizuje regaty morskie, regaty amatorskie na akwenie Wisły Śmiałej. Wystawia załogi do reprezentacji w prestiżowych regatach, m.in. w Ekstraklasie Polskiej Ligii Żeglarskiej, Pucharze Zatoki Gdańskiej. Dba o życie klubowe, organizując spotkania świąteczne, wieczory filmowe w martwym żeglarsko sezonie zimowym.

Poprzez Uczniowski Klub Sportowy „Szekla” szkoli i wychowuje ok. 120 młodych żeglarzy rocznie, głównie z gdańskich dzielnic Stogi, Krakowiec i Przeróbka. W Jachtklubie Stoczni Gdańskiej siedzibę ma Gdańska Federacja Żeglarska stworzona przez kluby żeglarskie w celu koordynacji i reprezentacji gdańskich żeglarzy. W latach 2015 – 2020 członkowie klubu organizują ok. 300 rejsów rocznie, na które często zapraszają mieszkańców Gdańska.

W drugiej dekadzie XXI wieku nastąpił ponowny rozwój działalności klubu. Rejsy członków klubu dookoła przylądka Horn (Isfuglen i Lady Dana 44), pierwsze (a trzecie na świecie) przepłynięcie przejścia północno-wschodniego, przepłyniecie przejścia północno-zachodniego, Grenlandia, Canada, Nowa Ziemia, Patagonia, (Lady Dana 44), Spitsbergen (Dana 44 i Inż. Mamoń) i wiele innych. Każdy rejs jest szkoleniem nowych żeglarzy pod okiem doświadczonej załogi.

Jachtklub Stoczni Gdańskiej jest miejscem w którym wieloletnie doświadczenie członków klubu przekazywane jest młodym Gdańszczanom tworząc atmosferę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz kształtując pozytywne zachowania zgodne z  etykietą żeglarską.

Wraz z bardzo dobrą informacją o planach rozbudowy portu jachtowego w Górkach Zachodnich, o którą zresztą zabiegali członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, kończy się pozytywna współpraca Jachtklubu z GOS. Umowa o usługi operatorskie nie zostaje przedłużana od czerwca 2020 r., mimo że nadal te usługi przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej są świadczone. Rozmowy na temat działalności klubu po rozbudowie portu jachtowego, są zbywane, działalność społeczna klubu jest pomijana i niedoceniona.

ZARZĄD Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
10.04.2021

 


KOMUNIKAT - 02.04.2021 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej!

Zarząd Jachtklubu informuje o aktualnej sytuacji Jachtklubu oraz działaniach Zarządu pozostających w związku z wygaśnięciem z dniem 31maja 2020 r. ważności kolejnej umowy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu, umożliwiającej Jachtklubowi prowadzenie statutowej działalności.  Rozmowy z GOS w sprawie zawarcia kolejnej umowy Zarząd Jachtklubu podjął niezwłocznie. Pomimo składanych wielokrotnie obietnic przez osoby reprezentujące GOS, zapewniające o braku złej woli GOS do zawarcia umowy niedoszło. Intensywne naciski (w tym pisemne) Zarządu Jachtklubu doprowadziły do kilkukrotnych spotkań oraz wymiany korespondencji. W efekcie w grudniu 2020 roku wynegocjowano warunki dalszego użytkowania przystani wraz z określeniem jego ceny, co strony poświadczyły protokolarnie tuż przed świętami.

W okresie stycznia i początku lutego2021 z uwagi na chorobę odpowiedzialnego pracownika GOS, Jachtklub na zadawane pytania otrzymywał bardzo ograniczone informacje. W dniu 10 lutego 2021 GOS ogłosił przetarg na dzierżawę terenu przystani w Górkach Zachodnich z terminem rozstrzygnięcia w ciągu 21 dni (https://bip.sportgdansk.pl/przetargi/dzierzawa-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-polozonej-przy-ul-przelom-22-w-gdansku-z-posadowionym-na-niej-budynkiem-oraz-infrastruktura-towarzyszaca-nabrzeza-i-pomosty-na-czas-oznaczony-w-t/

Zarząd Jachtklubu złożył ofertę przetargową w dniu 01.03.2021, która została odrzucona.

W dniu 19.03.2021 GOS ogłosił rozstrzygnięcie przetargu. https://bip.sportgdansk.pl/przetargi/wynik-z-negocjacji-stawek-czynszu-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-przy-ul-przelom-22-gdansk-gorki-zachodnie-na-okres-do-2-lat/ wyłaniając dzierżawcę.

Zarząd Jachtklubu podjął natychmiastowe kroki w celu wyjaśnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności m.in. zawierając umowę z radcą prawnym, ustanawiając w jego osobie prawnego reprezentanta Jachtklubu. Efektem owych działań stało się złożenie w dniu 30 marca 2021 przeciwko Gminie Miasta Gdańska pozwu sądowego o ustalenie istnienia stosunku prawnego. O złożeniu pozwu poinformowano Prezydent Miasta Gdańska i Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu. Aktualnie prowadzone są starania o uzyskanie informacji w sprawie planów GOS mających wpływ na działalność Jachtklubu.

 W tym czasie został ogłoszony przetarg w sprawie wyłonienia wykonawcy projektu „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego” (https://platformazakupowa.pl/transakcja/437116), którego wynik ma zostać ogłoszony 26 kwietnia 2021.

Ponieważ na czas prowadzenia remontu przystań zostanie wyłączona z eksploatacji, co znacznie ograniczy przychody Jachtklubu, Zarząd podjął decyzję o natychmiastowej redukcji kosztów, która skutkuje z dniem 31.03.2021 likwidacją funkcji kierownika Jachtklubu. Pełnione dotąd przez Jarosława Bukowskiego obowiązki przejmą wyznaczeni członkowie Zarządu Jachtklubu. Od dnia 01.04.2021 zagadnieniami technicznymi kierować będzie starszy bosman Marian Śmiałkowski (kom. 515 494 355). Sekretariatem i sprawami administracyjnymi zawiaduje od początku lutego Pani Elżbieta Matynka (tel. 58 307 31 15).

Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie działania podejmowaliśmy z myślą o naszych członkach i sympatykach także i byłych członkach którzy w sercach zachowali  pamięć o czasach spędzonych w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Liczymy na wsparcie naszych  dalszych działań  dla  uratowania istnienia Jachtklubu w dotychczasowej lokalizacji.  

W tej trudnej sytuacji, ale z niezłomnym przekonaniem o pozytywnym efekcie podejmowanych działań

ZARZĄD SKŁADA CZŁONKOM ISYMPATYKOM JACHTKLUBU SERDECZNE ŻYCZENIA, ZDROWIA !!! POMYŚLNOŚCI I UDANEGO MIMO TRUDNEJ SYTUACJI SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Z A R Z Ą D
Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

02.04.2021. Górki Zachodnie

 


ZMIANA ADRESU E-MAIL

UWAGA!!!

Z dniem 23.10.2020 r. zmienia się adres e-mail Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Poprzedni adres za jakiś czas przestanie działać. Prosimy o zmianę adresu w swoich książkach adresowych.

Nasz nowy adres e-mail to:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat w związku z koronawirusem

KOMUNIKAT

 

W związku z panującą epidemią Koronawirusa z dniem 3 kwietnia 2020 wprowadzone zostają ograniczenia wstępu na teren przystani.

Wstęp jest możliwy tylko dla osób oraz firm prowadzących na trenie przystani działalność gospodarczą na stałe lub czasowo.

Ograniczenie nie dotyczy członków klubu oraz armatorów którzy posiadają jachty stacjonujące na terenie przystani planujących wykonanie prac sezonowych. Wstęp możliwy dla nie więcej niż jednej osoby dla danego jachtu.

Wjazd samochodami na teren przystani będzie regulowany przez bosmanów klubowych.

 

Ograniczenie obowiązuje do odwołania które zostanie opublikowane w oddzielnym komunikacie.

 

Kierownik klubu

Gdańsk, 02.04.2020 r.

 Zarząd jachtklubu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dokonali odpisu 1% podatku na rzecz klubowej działalności pożytku publicznego.
Komandor Jachtklubu

Współpraca: