Lokalizacja

Jachtklub Stoczni Gdańskiej
80-643 Gdańsk - Górki Zachodnie
ul. Przełom 22

Położenie portu Górki Zachodnie

Port: Górki Zachodnie
Bosmanat: Górki Zachodnie [czynny do 19:00]
telefon: 3073082

kanały UKF:
nasłuch bosmanatu kanał 14
nasłuch Straży Granicznej kanał 06


Wejście do mariny

Wymagania administracji morskiej dotyczące jachtów:

  • zgłoszenie wyjścia/wejścia - Zat. Gdańska: radiotelefon UKF Bosmanat lub Straż Graniczna (nieobowiązkowe)
  • odprawa graniczna - porty krajowe: zgłoszenie wyjścia/wejścia telefon lub UKF do Straży Granicznej
  • odprawa graniczna - porty zagraniczne: zgłoszenie wyjścia/wejścia telefon lub UKF do Straży Granicznej oraz podejście do pomostu Bosmanatu/Straży Granicznej
    dokumenty: paszporty, lista załogi (2 egz.), wykaz przedmiotów do oclenia.


Mapa


Duża mapa


Marina

wejście z Zatoki Gdańskiej do portu:
szerokość oznakowanego toru wodnego: ok. 40 m
Zanurzenie do 4 m.

Straż Graniczna: placówka Górki Zachodnie
kanały UKF 06, tel. 3433648
Placówce S.G. należy zgłaszać potrzebę odprawy celnej.

Polskie Ratownictwo Okrętowe
kanały UKF 16 oraz kanał operacyjny UKF 11
stacja Górki Zachodnie tel. 3073112
M. R. Centrum Koordynacyjne tel. 6205551

Policja tel. 997
Komisariat Gdańsk Stogi tel. 3073161, 3073162

Służba medyczna tel. 999
pogotowie tel. 3411100
FALK tel. 9675

Prognoza pogody
UKF 71 g. 07:05, 13:05, 19:05
tel. 6203422

Zobacz również informacje o przystani naszego klubu

Dojazd do Jachtklubu