Zmiany cenników i składek 2020

Informujemy, iż uległy zmianie następujące cenniki i składki:

- Cennik postojów

- Opłaty parkingowe

- Cennik najmu

- Składki członkowskie

- Usługi bosmańskie

- Cennik sprzedaży energii i usług

Aktualnie obowiązujące stawki znajdują się pod adresem jsg.com.pl/o-nas/przystan-klubu